Enjoying #WVWildlife on #NationalBirdDay thanks to #HerronBirding. #GoToWV #mymarionwv

Enjoying #WVWildlife on #NationalBirdDay thanks to #HerronBirding. #GoToWV #mymarionwv

Posted to Instagram by the Marion County CVB/.